Ubberud og Ravnebjerg Kirke  
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
 
 
   
         

 

Kirkens inventar


Altertavlen

er en Johannes Døber-tavle, som er udgået fra Claus Bergs værkssted i Odense.
Midterpartiet viser Døberen der for sine disciple udpeger Jesus som det Guds Lam, der bærer verdens synd. 
Til venstre øverst: Jesu dåb, 
Til venstre nederst: Døberen taler til folket. 
Til højre øverst: Døberen tages til fange, 
Til højre nederst: Døberen halshugges. 
Denne tavle var kirkens altertavle fra 1685 til 1890 og igen fra 1961.

 

Krucifikset

er af ukendt alder.
Det antages at have været altertavle indtil 1685.

 

Prædikestolen

er fra 1616 og skænket af den daværende præst.
Den blev restaureret i 1964.
Inskriptionerne er anført på latin.
I de øverste felter er anført citater af nogle Jesus-ord.
I de nederste felter står fra venstre: Johannes Petri Holmhauge. Denne kirkes præst og kirkeværge. Har ladet denne prædikestol udføre. År 1616.

 

Døbefonten

er en romansk granitfont med den sjældne rundbuefrise for oven og et tovsnonings ornament nederst. Døbefonten er formentlig fra 1200-tallet.

 

Kirkeskibet

er en model af Fregatten "JYLLAND".

Skibet er skåret med lommekniv af en tidligere ejer af Blommenslyst Kro, Alfred Cecilius Larsen, og skænket til kirken i 1944.

 

Maleriet

på væggen i kirkens nordside var altertavle fra 1890 til 1961. Motivet, "Den rige, unge mand", er malet af professor Frölich, og var som altertavle indsat i en ramme udført af kunstsnedker Ussing, København. 

 

Ligsten

Stenen i våbenhuset er over Anders Hansen og hustru Maren af Korsebjerg. Anders Hansen var herredsfoged fra 1638 til sin død 1665.
Stenen i koret er over kongelig ritmester August Wulf , død i 1714, og fru Magdalene Elisabeth Bauer, død i 1737. Ritmesteren har formentlig været knyttet til den lokale rytterskole.

 

Orgelet

er bygget af Th. Frobenius og sønner i 1967.

I 1985 blev det udbygget med 2 stemmer til ialt 7 stemmer. 

 

Lysekronerne

er fra 1925.

 

Kirkestolene

er af ubehandlet eg og indsat i 1961.

Både kirkestolene og orgelets facade og pulpitur er tegnet af arkitekt Ebbe Lehn Petersen, Odense.

    
Uptime-IT ApS